Ανακαίνιση Μπάνιου Basic
Ανακαίνιση Μπάνιου Platinum
Ανακαίνιση Μπάνιο - Κουζίνα Lux
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget